natuurkunde

Websites

Deze pagina bestaat uit hyperlinks naar natuurwetenschappelijke, technische en
aanverwante websites. Sommige sites zijn engelstalig.

Klik hieronder op de website van je keuze. Elke site opent in een nieuw scherm/tabblad.

Natuurkunde


Natuurkunde.nl
Een natuurkundesite speciaal voor het voortgezet onderwijs. Uitleg, oefenstof, applets, bijles, artikelen, videoclips, enz.

Sciencespace.nl
Dé site over wetenschap voor de onderbouw.

Wikipedia, portaal Natuurkunde
Heel veel natuurkunde, overzichtelijk gerubriceerd.

Kennislink/natuurkunde
De natuurkundepagina's van Kennislink.

Animations for Physics and Astronomy
Een YouTube-kanaal met animatiefilmpjes over uiteenlopende onderwerpen.

MinutePhysics
Video's van circa één minuut over van alles, met als motto: If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. (Albert Einstein).

Radioactiviteit
Een YouTube-kanaal van de TU Delft over radioactiviteit.

Quantumuniverse.nl
Een site van de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Utrecht met onder andere een verzameling artikelen over moderne natuurkundige onderwerpen, zoals:
Elementaire deeltjes
Een site met veel informatie over subatomaire deeltjes.
Zie ook het Amerikaanse origineel.

Het CERN
De site van het CERN in Genève. Materie en energie - deeltjesfysica op topniveau.

HyperPhysics
Een breed en toegankelijk overzicht van de natuurkunde in concept maps. Georgia State University, engelstalig.Sterrenkunde


Astronomie.nl
Sterrenkunde op verschillende niveaus. Actueel nieuws, een inleiding in de Sterrenkunde, enz.

Alles over sterrenkunde
Sterrenkunde en ruimteonderzoek. Nieuws, artikelen, mooie foto's. Objecten die je nu kunt zien (> 'sterrenhemel').

Wikipedia, portaal Astronomie
Veel sterrenkunde, overzichtelijk gerubriceerd.

Solar system exploration
Een site van de Nasa over ons zonnestelsel.

Solar system scope
Een mooie animatie van ons zonnestelsel. Veel mogelijkheden.

JWST-site
De NASA-site van de James Webb Space Telescope, de opvolger van de Hubble telescoop.

Hubblesite
De site van de Hubble telescoop. Veel hele mooie foto's.

Voyager - the Golden Record
Nasa-site over ruimtesondes Voyager‑1 en ‑2 die in 1977 een gouden grammofoonplaat met beeld en geluid mee kregen, als groet (in 55 talen) en boodschap aan buitenaardse beschavingen.
(Voyager‑1 betrad in 2012 de interstellaire ruimte, Voyager‑2 in 2018).


Techniek


Technisch Weekblad
Heel veel korte artikelen over uiteenlopende technische onderwerpen.

Vliegtuigvleugel
Een site van de Nasa, waar je met een applet kunt bestuderen waarvan de liftkracht van een vliegtuigvleugel afhangt.


Beroemde fysici


Isaac Newton
Een grondlegger van de natuurkunde.
Hendrik Lorentz
Een belangrijk Nederlands fysicus.
Marie Curie
Een pionier van het stralingsonderzoek.
Niels Bohr
Een van de grootste fysici. Stond aan de basis van de moderne natuurkunde.
Lise Meitner
Ontdekker van kernsplijting, omzetting van massa in energie.
Richard Feynman
Niet alleen beroemd als fysicus, ook als uitlegger van de fysica.
Stephen Hawking
Belangrijk modern fysicus en kosmoloog.
Gerard 't Hooft en Martinus Veltman
Twee recente Nederlandse nobelprijswinnaars.
Robbert Dijkgraaf
Directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton (USA), bekend van tv.

Einstein archives online
Een site met onder andere originele manuscripten van Einstein.

Nobelprize.org
De officiële site van de Nobel Foundation.

Wetenschap algemeen


De Universiteit van Nederland
Nederlandse topwetenschappers geven gratis college op internet. Regelmatig een nieuw college online.

Kennislink
Een brede populair-wetenschappelijke site.

How stuff works
Een engelstalige site waar de werking van allerlei dingen wordt uitgelegd.

Het Klokhuis
Oude afleveringen van het tv-programma.

New Scientist
De site van het maandblad (nederlandstalig).

Periodiek systeem
Het periodiek systeem, met informatie over en toepassingen van elk element.

The symphony of science
A musical project by John Boswell designed to deliver scientific knowledge and philosophy in musical form.
Zie ook de clip We're all connected

Veritasium
Veritasium is a science video blog featuring experiments, expert interviews, cool demos, and discussions with the public about everything. (Engelstalig dus).


Duurzaamheid


SDG Nederland
Sustainable Development Goals Nederland stimuleert het behalen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen in 2030.
Zie ook de internationale site.

Compendium voor de leefomgeving
Informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland.


School


Het Ioniserende Stralen Practicum
De site van het ISP. Naast informatie over het practicum ook veel achtergrondinformatie over radioactiviteit.

Van natuurkundeuitgelegd.nl


Samenvatting H
Een samenvatting van de Havo-examenstof.
Samenvatting V
Een samenvatting van de Vwo-examenstof.
Modelleren
Oefenen met numeriek modelleren.

Examens


Examens H
Havo-examens natuurkunde plus uitwerkingen (natuurkunde.nl).
Examens V
Vwo-examens natuurkunde plus uitwerkingen (natuurkunde.nl).
Havovwo.nl
Havo- en vwo-examens, alle vakken.
mijneindexamen.nl
Examenrooster, slaag-zakregeling, algemene exameninfo.

Profielwerkstuk


profielwerkstuk.nl
Onderdeel van Bètapartners, het VO-HO-netwerk en -vaksteunpunt.

Natuurkunde.nl - PWS
Hyperlinks naar een aantal nuttige PWS-sites, verzameld door de redactie van natuurkunde.nl.

De TU Delft
De site van de Technische Universiteit Delft. Gericht op technisch ontwerpen.


Verder studeren?


Exactwatjezoekt!
Opleidingen binnen bèta en techniek.

Enkele universiteiten:
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Universiteit van Amsterdam (UvA)
Universiteit Leiden
Technische Universiteit Delft

Enkele hogescholen:
Hogeschool van Amsterdam (HvA)
Hogeschool InHolland