natuurkunde

Video's

Op deze pagina staat een aantal videoclips en links naar tv-uitzendingen.
Sommige zijn engelstalig.

Klik hieronder op de video van je keuze.

Uitlegvideo's


Natuurkunde.nl - filmpjes
Uitlegvideo's over alle onderwerpen. Gesorteerd, doorzoekbaar.


Materie


Faseovergangen
Onderkoeld water bevriest snel
Kristalgroei


Licht: terugkaatsing, breking, het oog


Optische illusie (1)
Groot en klein.
Optische illusie (2)
Bol en hol.
Breking aan een wateroppervlak
Een 'gebroken' lepeltje.
Breking naar de normaal toe
Breking van lucht naar perspex.
Breking van de normaal af - totale terugkaatsing
Breking van perspex naar lucht.
Totale terugkaatsing - laserwaterval
Totale terugkaatsing van laserlicht in een waterstraal.
Het oog - accommodatie  (0:42, 1:07, 2:01)
Oogonderzoeker / De werking van het oog


Straling


Infrarode straling - nachtcamera
Infraroodtelescoop


Mechanica


Elastische vervorming (1)
Golfbal, slow motion.
Elastische vervorming (2)
Golfbal, super slow motion.
Plastische vervorming (1)
Golfbal, breuk.
Plastische vervorming (2)
Een kogel wordt afgevuurd op een vaas, slow motion.
Vertraging door luchtweerstand
Landing van spaceshuttle.
De zwaartekracht op een vallende slinky
Vrije val
De vacuümkamer van de NASA.
Vrije val op de maan
Astronaut laat tegelijk een hamer en een vogelveertje vallen. Traagheid
Astronaut verliest gereedschapstas.
Rommel in de ruimte
Energiebehoud
MIT, prof. Lewin, lecture 11 (vanaf 45:38).


Golven, geluid, licht als golfverschijnsel


Staande golven (1)
Staande golven (2)
Staande, transversale golven op een snaar.
Buiging (1)
Buiging (2)
Buiging van oppervlaktegolven op water.
Interferentie
Interferentie van oppervlaktegolven op water.
Dopplereffect
Claxonnerende, voorbijrijdende auto.
Resonantie (synchronisatie) metronomen
Tacoma Bridge (1)
Tacoma Bridge (2)
Instorting van de first Tacoma Narrows Bridge. U.S.A., 1940.
Interferentie van licht
Een herhaling van het originele experiment van Young, dat het golfkarakter van licht aantoont.

Elektromagnetisme


Elektromotor, zeer eenvoudig (1)
Elektromotor, zeer eenvoudig (2)
Zelf een eenvoudig elektromotortje bouwen.
Microchips (IC's) - productie


Energie


Opwekking van elektriciteit - de energiecentrale
Hoe elektrische energie wordt geproduceerd uit fossiele energie.
Kerncentrale Borssele, intern en extern
How does nuclear power work?
Hoe elektrische energie wordt geproduceerd uit kernenergie.


Relativiteit


Relativiteit, de theorieën van Albert Einstein
Videocollege prof. Robbert Dijkgraaf.
Tijdrek (tijddilatatie)
Gelijktijdigheid


Elementaire deeltjes, Quantumfysica


Het allerkleinste
Videocollege prof. Robbert Dijkgraaf.
Probability & Uncertainty
Videolezing Richard Feynman.
One electron double slit experiment by Akira Tonomura
Double slit experiment: interferentie van elektronen.
Matter-wave interference of phtalocyanine molecules
Double slit experiment: interferentie van moleculen.
Dualiteit golf-deeltje (1) - Dr. Quantum
Dualiteit golf-deeltje (2)
Dualiteit golf-deeltje (3)
Pilot wave-theory
Schrödinger's kat
A boy and his atom


Kosmologie


De oerknal
Videocollege prof. Robbert Dijkgraaf.
Zwarte gaten
Videocollege prof. Robbert Dijkgraaf.
Cosmic Eye
Hoe groot, hoe klein is alles om ons heen.
Twee oudere minidocumentaires over hetzelfde onderwerp:
Powers of ten (1977)
Cosmic Zoom (1968)
We're all connected
Uit 'The symphony of science', by John Boswell.


Duurzaamheid


We the people
De UN Global Goals for Sustainable Development.


Bronvermelding


Het klokhuis - tv-uitzendingen
Marcels TV museum  (oude tv bovenaan)
pbslearningmedia
Symphony of Science, Melodysheep
Quantum Boffin